Badania nieniszczące NDT

Badania nieniszczące NDT jest to zbiór badań umożliwiających sprawdzenie poprawności wykonania elementu spawanego bez naruszenia jego budowy. Dzięki czemu możemy mieć pewność, że właściwości mechaniczne oraz wygląd badanego elementu nie ulegnie zmianie. Są to metody badawcze nieinwazyjne. 

Badania radiograficzne  RT wykorzystują promieniowanie rentgenowskie X, bądź promieniowanie ɣ powstające w wyniku rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. Głównym wymaganiem przy wykonywaniu badań rentgenowskich RT jest konieczność obustronnego dostępu do badanej spoiny. Przy użyciu badań rentgenowskich RT możliwe jest wykrycie takich niezgodności spawalniczych jak brak przetopu, pęcherze gazowe, wtrącenia, przyklejenia, pęknięcia, podtopienia czy wycieki.

Badania ultradźwiękowe UT pozwalają na wykrycie wewnętrznych niezgodności występujących w spoinach. Badania ultradźwiękowe UT bazują na zjawisku rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w materiale oraz rejestracji odbicia fali ultradźwiękowej od niezgodności spawalniczych. Badania ultradźwiękowe UT skutecznie wykrywają niezgodności płaskie takie jak pęknięcia, braki przetopu czy przyklejenia.

Badanie ma na celu wykrycie wad powierzchniowych wykonanych złączy spawanych. Metoda badawcza dedykowana jest materiałom ferromagnetycznym. Jest to szybka oraz miarodajna, nieniszcząca metoda badawcza.

Badanie ma na celu wykrycie wad powierzchniowych wykonanych złączy spawanych. Polega na naniesieniu na spoinę tzw. „wywoływaczy”, czyli preparatów, które nakładane stopniowo w odpowiednich odstępach czasowych wg norm, spowodują uwidocznienie się wad. Badanie dedykowane jest materiałom wykonanym ze stali stopowych, a także wykonanym ze stopów aluminium.

Metoda badawcza, która jest podstawą weryfikacji poprawności wykonania złącza spawanego. Polega na wizualnej ocenie badanego obiektu. Powinna być przeprowadzana przed rozpoczęciem realizacji innych metod badawczych, gdyż na jej podstawie można określić czy nie występują niezgodności spawalnicze zewnętrzne. W przypadku odpowiednio wykonanego spawu i pozytywnym zatwierdzeniu badania VT, badany obiekt jest poddawany następnym testom.